Liên Hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG – BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NHÂN

ĐC: 1262 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh   

ĐT: 08 5409 4505

     

Email: huuthanh174@yahoo.com  

Website: www.batdongsanvietnhan.com  

 

 

youtube rss twitter
Đăng ký Đăng ký Đăng ký

Hỗ trợ trực tuyến

08 5409 4505
  • Thành Nguyễn yahoo skype
  • HOTLINE 1: 09 6364 0006
  • HOTLINE 2: 09 6364 0007
  • HOTLINE 3: 09 6364 0008
  • HOTLINE 4: 09 6364 0009